top of page
izmir ilaçlama ekosistem logo.jpg

FABRİKA PEST KONTROL HİZMETLERİ

0(232)

247 93 82

Fabrika İlaçlama, Haşere Mücadele Hizmet türlerinin bina yapısı ve popülasyonların çeşitliliği sebebi ile bir çok mücadele ve kontrol sistemini içinde barındıran Entegre şekilde yürütülmesi gereken işlemler bütünüdür.

Ekosistem Pest Kontrol Servisi, Fabrikalarda ilaçlama hizmeti verirken aşağıdaki aşamalar ve yöntemler ile hizmet vermektedi;

*Ücretsiz Keşif ve Proje Tekliflendirmesi;

Saha kontrol ekibimiz ilk çağrınızdan sonra Keşif randevusu oluşturup yerinde incelemeler yapar.Bu incelemeler sonucunda işletmenizde ihtiyaçlarınıza cevap verecek ürün ve uygulama yöntemleri belirlenip proje halinde teklif dosyası sunar.

*Pest Kontrol Sistem Kurulumu;

İşletmede mücadele şekillerini 3 ana başlık altında toplamaktayız.Bunlar Yürüyen Haşere,Uçan Haşere ve Kemirgen Mücadelesidir.Pest kontrol sistemlerinde işletmenizde Haşere ve Kemirgen Riski yaratabilecek ve dışarıdan giriş tehlikeleri olabilecek bölgelerde çeşitli gözlem ve takip istiyonları kurulumu yapılarak iç ve dış alanlar dahil olmak üzere tüm sistem bir Master Plan olarak hazırlanır.

*Uygulamalar;

İşletme açık ve kapalı alanlarda kurgulanan risklere karşılık farklı yöntemler ve ürünler ile haşere kontrol ve mücadele bazlı uygulamalar yapılır.Bu ilaçlamalar biosidal ürünlerle gerçekleşmektedir ve İnsan ile çevre sağlığına herhangi bir zarar vermez.

*Raporlama ve Servis Dosyası;

Uygulamalar sonrasında müşterilerimize Biosidal Ürün Uygulama işlem Formu hazırlanıp imza altına alınır.Bu formda Kullandığımız kimyasal gruplarından uygulama çeşidimize,hangi tarih ve saatlerde uygulama yapıldığına,işletmede belirtilen öneri ve düzenlemelere varan birçok bilgiye yazılı olarak ulaşmanız hedeflenir.Ayrıca Servis Raporu dışında işletmelerimize Servis Kayıt Dosyası bırakmatayız.Bu dosyada işletme ve Ekosistem hakkında kayıtlı tutulacak bir çok aktivasyon raporu,denetleme kuruluşlarının uygun gördüğü şekilde yasal evraklandırmalar,güvenlik ve bilgi evrakları bulunmaktadır.Dosya her uygulamada güncellenmektedir.

*Periyodik Uygulama Takibi,

Uygulama sonrası işlem formları teslim edilir.Periyodik uygulama yaptığımız Fabrikalarda bir sonraki periyod takibi ve uygulama öncesi bilgilendirmeler yapılır.

bottom of page