top of page

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

PEST KONTROL SERVİSİ

Cafe İç
Endüstriyel Bina

SANAYİ İŞLETMELERİ

Eylem Şefler

GIDA İŞLETMELERİ

DİĞER SEKTÖRLER

ENTEGRE MÜCADELE AŞAMALARI

PEST

KONTROL

 

SİSTEM

KURULUMU

UYGULAMA

RAPORLAMA

DENETLEME

TAKİP

PEST KONTROL SİSTEM KURULUMU

Ekosistem işletmenize ilk olarak tüm zararlı aktivasyonlarına yönelik Pest Kontrol Sistemi kurar. İşletmenin iç ve dış alanlarında Kemirgen popülasyonlarına karşılık Kilitli Kemirgen Gözlem İstasyonları , Uçan Haşere Popülasyonlarına karşı Sinek ve Uçkun Tutucu Cihaz Montajları , Gıda depoları ve ambarlarda Güve Popülasyonlarına karşı Güve Feromonlu Tuzaklar, İç alanlarda Kemirgen ve Yürüyen Haşere Popülasyonlarına karşılık Canlı Yakalama Gözlem İstasyonları kullanır. Ayrıca işletme ortak alanlarında, açık ve kapalı alanlarda Haşere popülasyonlarını azaltma ve korumaya yönelik Biyosidal ürün uygulamaları yapar.Tüm bu aktivasyon envanterini işletme sahasında krokilendirir ve işletme Master Planını çizer.İşlemler sonucunda işletmeye Servis Kayıt Dosyası verir.Bu dosyada Ekosistem İlaçlamanın yasal evrakları,ürün güvenlik bilgi raporları ve ürün ruhsatları(msds),biyosidal ürün ve uygulayıcı bbelgeleri,işletmeye ait belgeler, aktivasyon çizelgeleri,güvemlik prosedürleri envanteri,işletme master planı ve işletme Pest control Servis raporları bulunmaktadır.

UYGULAMA

Pest Kontrol Sistem Kurulumu sonrasında alanında uzman servis personellerimiz tarafından periyodik İlaçlama uygulama hizmeti verilir.Bu uygulamalarda düzenli açık ve kapalı alan Yürüyen ve Uçan Haşere popülasyonlarına yönelik Biyosidal ürünler ile İlaçlamalar yapılır, ayrıca işletme içerisinde konumlandırdığımız zararlı kontrol noktalarının kontrol işlemleri sağlanır.Herhangi bir aktivasyon gözlemlendiğinde müdahele edilir.Sinek tutucu cihazlarda UV Florasan ölçümleri haricinde Uçkun popülasyon artış düzeylerini belirlemek için aktivasyon sayımları yapılarak not alınır.Feroman tuzaklarda gerekli görüldüğü takdirde yenileme ve düzenleme işlemleri gerçekleşir.

RAPORLAMA

Her ilaçlama ziyareti ve periyodik uygulama sonrası Servis personellerimiz tarafında Biyosidal ürün uygulama formu yazılır.Bu forma haricinde işletmeye bıraktığımız Servis Kayıt Dosyasında bulunan Aktivasyon Listeleri ve diğer sistem evrakları tarihli olarak işlenir.Tüm raporlarımızın haricinde aktivasyon tarih kontrollü çalışma sistemimiz sayesinde müşterilerimize geriye dönük bilgi envanteri aktarabilmekteyiz. Aylık,3 Aylık ve Yıllık Çalışma Raporları hazırlayarak, periyodik yapılan raporlamalar haricinde işletme de sürdürülen Pest Kontrol çalışmaları hakkında yazıllı durum raporları sunarız.

DENETİM

Uygulamalarımız esnasında gerek dış denetimler gerekse şirket içi denetimlerimiz mevcuttur. Pest Kontrol sistemimiz ve servis personelimizin hizmet standrtlarını geliştirmeye yönelik bu çalışmalar müşterilerimize aktarılır.Herhangi bir aksilik veya olumsuz durum yaşanmaması adına İç denetimlerimize önem verir ve gelişimi destekleriz.

TAKİP

Hizmet alanlarımızda ulaşılabilir olmanın yanı sıra periyodik hizmet aşamalarını destekleriz.Uygulamalarımız ile mücadele hizmeti verdiğimiz sahalarda tüm çalışmaların devamı olacak şekilde yeni denemeler gerçekleştiriz.Müşterilerimiz ile kordineli çalışarak işletmenin tüm entegre mücadele aşamalarında çözüm ortağı oluruz.

bottom of page